Humán (allograft) csontpótló létjogosultága az fogászati implantológiában – dr. Párkányi László

parodontológus szakorvos

 

For english language please click here.

A fogak elvesztését követően az állcsontgerinc az évek folyamán fokozatos lebontódáson megy keresztül, így önmagában alkalmatlanná válik fogászati implantátumok behelyezésére, ezáltal ellehetetlenítve sok esetben a rögzített fogpótlás kialakítását.

A lebontódott állcsontgerinc pótlására régóta ismert és bevált módszer a különböző donorterületekről (csípőcsont, lábszárcsont, koponya, állkapocscsont) eltávolított csontblokkok alkalmazása. Mai napig ezen eljárásokat tekintik a csontpótlás „gold standardjének” (1) Ezen eljárás bár sok esetben sikeres, rengeteg hátránya van. A páciensnek igen nagy sebészi megterhelést jelent (általában altatásos műtét), időigényes, és a behelyezett csontblokk a gyógyulás során nagyarányú felszívódáson megy keresztül, így sok esetben nem is biztosít megfelelő mennyiségű csontot az implantáció számára.

Ezen hátrányok elkerülése végett az utóbbi időben különböző csontpótló típusok kerültek bevezetésre. Legismertebbek és leghatékonyabbak, az állati (xenogén), valamint a humán (más emberből származó / allogén) csontpótlók.

Az utóbbi időben a csontblokk eljárást helyettesítő, és nagy sikerrel alkalmazott “sasusage” technika (2) kiszámíthatóan működik nagy állcsontgerinc defektusok esetén is, azonban, relatív hátrányként említhető, hogy

 • a beavatkozáskor a megfelelő csontképzőséhez 50% saját csont szükséges
 • a regenerálódott csont hosszútávon is tartalmaz jelentős hányadban élettelen csontpótlót
 • valamint a gyógyulási idő rendkívül hosszú (9 hónap)

A saját csontból nyert blokkok alkalmazásának legsikeresebb és legismertebb techikája az úgynevezett “Khoury” technika (3), mely vékony kortikális csontblokk lemezt és csontforgácsot alkalmaz csontpótlásra, azonban a saját csont igénye miatt invazív, nagy sebészi beavatkozást igényel. Ugyanakkor gyógyulási ideje elfogadható (6 hónap), a regenerálódott csont teljes egészében saját csont lesz.

Egy közelmúltban kifejlesztett humán csontpótló (Bonealbumin, Magyarország) orthopédiai protéziek behelyezése során nyert saját csontból képes kortikális lemezt, valamint csontpótló szemcséket előállítani. A humán csontot vér-szérumból nyert albuminnal “ötvözik”, mely bizonyos kutatások szerint elősegíti a csontosodást, gyógyulást, sőt a páciens panaszait is csökkenti a gyógyulás során (4,5,6).

Humán csontpótlóként az átalakulási ideje, és ezáltal a gyógyulási idő is a saját csonttal összevethető (6 hónap), a regenerálódott csont bizonyos idő elteltével nagy részében(esetleg egészében) saját csonttá válik, és az albumin csontképzést elősegítő hatása miatt, akár saját csont alkalmazása nélkül is megfelelő minőségű új csont képződését segítheti elő.

Az allogén blokk graftok eredményességükben összemérhetőek az egyre népszerűbb GBR technikával (7), azonban a fentebb említett előnyökkel bírnak csontpótlás terén.

Jelen kutatásunk célja a “sausage” technika, és a bonealbumin-nal elvégzett módosított “Khoury”-technika összehasonlítása súlyosan lebontódott állcsontgerinc defektusok esetében.

 • gyógyulási idő és az
 • újonnan képződött csont mennyiségének és minőségének tekintetében

Irodalomjegyzék:

 1. Comparison of Two Techniques for Lateral Ridge Augmentation in Mandible With Ramus Block
  Barbu HM, Andreescu CF, Lorean A, Kolerman R, Moraru L, Mortellaro C, Mijiritsky E. J Craniofac Surg. 2016 May;27(3):662-7. doi: 10.1097/SCS.0000000000002561.
 1. Long-Term Results of Peri-implant Conditions in Periodontally Compromised Patients Following Lateral Bone
  Keeve PL, Khoury F.
  Int J Oral Maxillofac Implants. 2017 Jan/Feb;32(1):137-146. doi: 10.11607/jomi.4880.
 1. Horizontal ridge augmentation with a collagen membrane and a combination of particulated autogenous bone and anorganic bovine bone-derived mineral: a prospective case series in 25
  Urban IA, Nagursky H, Lozada JL, Nagy K.
  Int    J    Periodontics    Restorative    Dent.    2013    May-Jun;33(3):299-307. doi: 10.11607/prd.1407.
 1. Albumin-coated structural lyophilized bone allografts: a clinical report of 10
  Klára T, Csönge L, Janositz G, Csernátony Z, Lacza Z.
  Cell Tissue Bank. 2014 Mar;15(1):89-97. doi: 10.1007/s10561-013-9379-8. Epub 2013 May 16.
 1. Serum albumin coating of demineralized bone matrix results in stronger new bone
  Horváthy DB, Vácz G, Szabó T, Szigyártó IC, Toró I, Vámos B, Hornyák I, Renner K, Klára T, Szabó BT, Dobó-Nagy C, Doros A, Lacza Z.
  J    Biomed    Mater    Res    B    Appl    Biomater.    2016    Jan;104(1):126-32. doi: 10.1002/jbm.b.33359. Epub 2015 Feb 10.
 1. Bone-Albumin filling decreases donor site morbidity and enhances bone formation after anterior cruciate ligament reconstruction with bone-patellar tendon- bone autografts.
  Schandl K, Horváthy DB, Doros A, Majzik E, Schwarz CM, Csönge L, Abkarovits G, Bucsi L, Lacza Z.
  Int Orthop. 2016 Oct;40(10):2097-2104. Epub 2016 Jun 29.
 1. Block allograft technique versus standard guided bone regeneration: a randomized clinical
  Amorfini L, Migliorati M, Signori A, Silvestrini-Biavati A, Benedicenti S.
  Clin Implant Dent Relat Res. 2014 Oct;16(5):655-67. doi: 10.1111/cid.12040. Epub 2013 Jan 25.

 

BoneAlbumin csontpótló használata fogászati implantációt megelőző csontpótlás céljára: előzetes eredmények  

Lantos Endre(1), Péter György (1), Popráczy Sarolta (1)

VitalCenter Dent, Budapest (1)

 

Bevezetés: A BoneAlbumin hazai gyártású, szérumalbuminnal bevont liofilizált humán csontőrlemény, amelynek hatékonysága a csontpótlás számos területén igazolt, de a fogászati implantációt megelőző csontpótlásban történő alkalmazásával kapcsolatban meglehetősen kevés információ áll rendelkezésre. Klinikai kutatásunkat ennek a kérdésnek a tisztázására végeztük. A vizsgálatot eddig 17 fő (63%) fejezte be.

Anyag és módszer: A részleges vagy teljes foghiány miatt implantációra jelentkezett, és csontpótlásra szoruló önkéntesek (n=27) informált beleegyezés után BoneAlbuminnal végzett csontpótlásban részesültek, majd 6 hónap gyógyulás elteltével szövettani mintavételezés és utánkövetési CBCT-felvétel történt, amit implantáció követett

Eredmények: A csontpótló zsugorodása minden esetben elenyésző volt, bőségesen lehetővé tette az implantációt. A szövettani vizsgálat igen nagy mértékű átépülést igazolt. A kezeléssel kapcsolatos szövődményt nem figyeltünk meg.

Következtetés: A BoneAlbumin a vizsgált indikációban is igen jó hatásfokkal, biztonságosan alkalmazható.

 

Humán (allograft) csontpótló létjogosultsága a fogászati implantológiában

2018. 09. 21. PROJEKTNAP

SpringFairs Celje 2019. 03. 17.

MedTech Luzern 2019.09.10-11.